Custom design bags made on Earth in Warsaw. EarthWarsaw #youcarrywecare

For English please scroll down:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pewnego dnia zdecydowałem się na zakup maszyny do szycia.
Aby nauczyć się czegoś nowego.
Już po kilku dniach szycie stało się moją pasją.
Projektowanie i szycie mnie ugruntowały, a potrzeby ludzi stały się moją obsesją.
W projektowaniu wypróbowuję nowe rozwiązania dla codziennego noszenia rzeczy.
Ponieważ nigdy nie studiowałem projektowania toreb, moje produkty są wyjątkowe, z zupełnie nowym podejściem do tematu noszenia.
Ale...
"Bez względu na to, gdzie nosisz, nosisz na ZIEMI."
Ten pomysł stał się dla mnie kluczem do zaprojektowania plecaków, toreb i akcesoriów, które są wszechstronne, aby spełnić wszystkie potrzeby, ale na tyle proste, aby były przyjazne użytkownikowi.
W moich produktach używam najczęściej pasów kompresyjnych, które w razie potrzeby mogą powiększać lub zmniejszać twoją torbę.
Jedną z pierwszych rzeczy, które zaprojektowałem, była Roll-Top Shoulder Bag, która po 2 latach testów i rozwoju zaowocowała Roll-Top Messanger Bag. Ta torba spełnia potrzebę noszenia więcej niż w torbie biodrowej (nerce), ale nie wystarczająco by wypełnienić plecak lub klasyczną torbę kurierską. Średnia wielkości sprawia, że ​​jest wszechstronna dla wielu działań, od snowboardu do asg.
Po drugie postanowiłem zmienić wygląd torby biodrowej - "nerki", ponieważ przez wiele lat był dostępny w każdej firmie, ale jedyne co się zmieniało to logo. Jeden rok zaowocował Moonrock Waistpack.
W moich produktach używam materiałów:Nici Coats®;Zamki Opti® i taśma rzepowa;Tkanina Cordura®;a niektóre lokalnie wykonane w Polsce:Nylonowy osprzęt Dkal®;Pasamon® Pasy bezpieczeństwa i pasy o specyfikacji militarnej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH:-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
It was a one day, when i decided to buy a sewing machine. 
Just to learn something new. 
After just a few days sewing became my passion. 
Designing and sewing grounded me, and people needs became my obsession.
In design i'm trying new solutions for Every Day Carry.
Because i've never studied how to design bags, my products are unique, with totally new approach to the subject of carrying.
But...
"No matter where you carry, you carry on EARTH."
This idea became my core to design backpacks, bags, and accesories that are versatile to fulfill every need, but simple enough to be user friendly.
In my products i mostly use compression straps, which can grow or shrink your bag as needed.
One of the very first things i designed was Roll-Top Shoulder Bag, which after 2 years of testing and development resulted in Roll-Top Messanger Bag. This bag fulfills the need to carry more than in a waistpack, but not enough to fill the backpack, or a classic messanger bag. Medium size makes it versatile for many activities from snowboarding to asg.
Second of all i've decided to change the look of a waistpack, because for many years it was available in every company, but the only thing that's changed was the logo.One year of development resulted in Moonrock Waistpack.
In my products i use materials:Coats® Thread;Opti® zippers and hook&loop tape;Cordura® fabric;and some locally Polish made:Dkal® nylon hardware;Pasamon® Safety Belts and Mil-spec webbing.